30 Mart 2015 Pazartesi

ÇUVAŞÇA TÜRKÇE ORTAK SÖZCÜKLER

NOT:
sözcüğün Çuvaşça ve Türkçe anlamları farklılaştı
Ar Arapçadan alıntı
Fa Farsçadan alıntı

acaaca~
ahahakikAr
ahăr samanaahir zamanAr
ăjăoyu
ajakuzak
ajalalt
ajalalt
ajalaşağı
ajăpayıpAr
ăjăraygır
ajlan-eğlen-
ajlan-aylan-
ajtahaydı
ajvanhayvanAr
ak-ek-
akaekim
akarzağar?
akăškuğu
alel
al-eş-
alaelek
alăkeşik
alkahalka~
allăelli
amaana
amakemek~
ămăromuz~
amparambar
anen
ănan
an-in-
anasesne
ancahancak
ancăkenik
ănla-anla-
anneanne
ansărensiz
ănsăransız
ănšărtincit
antant
apajabi~
ăpăr-tapărabur-cubur
apăshafizAr
appaabla
arer~
arăketek
ărămırım
arăslanaslan
arăslanarslan
arkăetek
armandeğirmen
arpuskarpuz
ăruuruk~
ases~
ăsus
ăš
aš-eş-
ăs-
ăšăısı
ăšăhsığ
ašakeşek
asamazimAr
asapazapAr
asaplan-azaplan-
asărha-esirge-~
ăsat-uzat-~
ăšăt-ısıt-
asavazı
ăskăcsusak
askănazgın
aslăasılAr
ăslajusulAr
ăstaustaFa
aştahaejderhaFa
astar-azdır-
at-et-
at-aş-
ăt-ut-
at'ahadi
atăedik
atašadaş
atteata
av-iğ-
ăv-ov-
ăvăkav
avalevvel
avăr-eğir~
avăr-evir-
avăs-es-~
avăt-öt-
avlan-evlen-
căhătavuk
căkaçük
cakărçakır
căkărçıkrık
călahçolak
calakçalak
calăšçalık
cămăryumru
cămăryumruk
cănçın
căpăkçubuk
carakdirek~
caršavçarşafFa
căt-çıda-
cătămçıdam
catărçadırFa
cecceçiçek
cecekçiçek
cĕkĕntĕrçükündürFa
cĕl-dil-
cĕlĕmdilim
cĕngön
çĕngön
cĕpĕcivciv
cĕpĕt-çimdikle-
cĕptĕmçimdik
cĕrdiz
cĕr-çiz-
cĕreyürek
cĕrĕdiri
cĕrĕkçeyrek
cĕrĕl-diril-
cĕrĕpkirpiFa
cĕrnetırnak
cĕtre-titre-
cik-dik-
cikĕşakak
cikendiken
citlĕhçitlik~
cuhçağ~
cühe-çalka-
cultaş
cülmekçömlek
cuncanFa
cupşap
cup-çap-~
cyh-tık-
ehereğerFa
elekhelak~, Ar
ĕlĕkilk~
ĕlkĕülkü~
ĕlkerülker
ĕmen~
ĕm-em-
ĕmcĕkemzik
ĕmĕrömürAr
ĕmĕtümit
ĕncĕinci
ĕneinek
ĕnen-inan-
ĕnerhünerFa
ĕnseense
erehrakı~, Ar
ĕrĕh-ürk-
ĕrenkĕrenkFa, ~
erešörüşFa
erešmenörümcek
ĕş
ĕş-iç-
ĕsenkĕüzengi
ĕşkĕiçki~
ĕşle-işle-
esrelazrail
etemadamAr
haki
hajhayatAr
hăjăkıyık~
hăjamatkıyametAr
hăjarhıyarFa
hăjărkayır~
hajlahayal~, Ar
hajla-hilemekAr
hăjmakaymak
hakhak~, Ar
hakălakılAr
halhal~, Ar
hal'halAr
hălakula
hălackulaç~
halăhhalk
hălăhsărkılıksız
halalhelal
hălăpkulp
hălcăkkılçık~
halĕhâlâ~, Ar
hălhakulak
hămackumaşAr
hămărkonur
hămăškamış
hănakonuk
hăntărkunduz
hăp-kop-~
hapălkabulAr
hăpar-kabar-
haphakapı~
hăr-kuru-
hăra-kork-
hărăkkuru
haramharam~, Ar
hărămkurum~
hărat-korkut-
harkamher kim
hărpăkkirpik
haršakaş
harsărarsız
hărušăkorkunç
hăs-kus-
hăsăkkusmuk
hătkut~
hătăl-kurtul-
hătar-kurtar-
hatĕrhazırAr
hatĕrle-hazırla-
hătlăkutlu~
hăvălkovuk
havankıvanAr
hăvărăl-kavrul-
havashevesAr
havaslăhevesli
hăvatkuvvetAr
havhakavgaAr
havhahava
havša-gevşe-
hĕlkış
hĕlĕhkıl
hĕne-kına-
hĕrkız
hĕr-kız-
hĕrĕkıyı
hĕrĕhkırk
hĕrlĕkızıl
hĕrt-kızart-
hĕşkılıç
hĕs-kıs-
hĕsĕrkısır
hĕskĕckıskaç
hĕvkoyun
hĕvelgünel
hevtegövde~
hirkır
hir-kır-
hirĕşkarşı
hirlükiriş
hisephesapAr
hiseple-hesapla-
koyun
hu-kov-
hu-kov-
hü-koy-
hühĕmgörkem~
hujhăr-kaygır-
hulkol
hulakaleAr
hulămkalın
hulkkakalk-~
humăškamış
hümekoyma~
hunhan
hun'kayın
hun'amakaynana
hun'aşakaynata
hupăkabuk
hupahkapak
hupla-kapla-
hurhorFa
hurkaz
hur-koy-
hur-kur-
hurakara
hurankazan
hurănkayın
hurăşkurç
hurla-horla-
hurşăkurç
hurtkurt
hušhoşFa
huşhaçFa
hušăkoğuş~
huşahocaFa
husăkkazık~
hutkat
hutkâğıt
huthat
hutkat
hutăş-katış-
hütĕkuytu
hutlăkatlı
hutla-katla-
hutlamkatlam
hyp-kap-
hyparhaberAr
hyr-kaz-
hyrămkarın
hyrşăharç
hyşkıç
hyş-kaşı-
hysakasık
hysnahazineAr
hytăkatı
hyv-koy-
ijeiye~
ikkĕiki
iksĕl-eksil-
il-al-
ilt-işit-
imem
imen-
imĕšimiş
imle-emle-
inkeyenge
inkekemek
irer~
ir-ez-
irĕkerk~
irĕl-eri-
irsĕrarsız
iš-yüz-
işĕmüzüm
islen-ıslan-
jăhırk
jahănjakın
jalil~
jălămyalı
jălăn-yalvar-
jălla-il-
jălmakilmek
jămăh-yum-~
jămšakyumuşak
janahyanak~
jănăšyanlış
jănăš-yanıl-
janavarcanavarFa
jărăyağız
jăslan-islen-
jasmăkyasmık
jatad
jăt-it-
jatlăadlı
jăvayuva
jăvăkoyu
jăvala-yuvarla-
jăvašyavaş
jeyaFa
jej-yay-
jejĕl-yayıl-
jĕkĕrikiz
jĕkĕtyiğit
jĕkeveğe
jĕksĕkeksik
jem-ješĕlyemyeşil
jenyan
jenyön
jĕnĕkın
jĕnĕin
jĕnereyer
jĕnerle-eyerle-
jĕpsekafes
jĕriz
jĕrĕniğren-
jerkĕnergin~
ješĕlyeşil
jĕtĕnketen
jetkeryadigar~, Fa
jevcĕelçi~
juh-ak-
juhămakım
jul-kal-
julayalan
julavşăyalvaç
jultašyoldaş
jumartcömertFa
junkan
junašaryanaşık
jupahkabuk
jurkar
jurăyır
jurla-yırla-
jusas
jüş-ekşi-
jüşĕekşi
jüşĕacı
jüşĕt-ekşit-
jyhărçagır-
jynăšinle-
jyš~
jytăit
jyvărağır
jyvăşağaç
kaca
kacaküçük~
kacakakeçi
kaccăkoca~
kackakaçkın~
kahalkahil~, Fa
kajăkkuş
kăkkök
kakărgeğir-
kăkla-kökle-
kalajkalay
kalakkeşik~
kalăpkalıp
kalăplăkalıplı
kalempĕrkaranfilAr
kalpakkalpakAr
kamalkemalAr
kămălgönül
kămrăkkömür
kănagine~
kantărkendir
kăntărgündüz
kăntar-göndür-~
kapkap
kăpăkköpük
kapkănkapan
kar-ger-
kărakuru
karcăkkarıcık~
karsakkarsak~
kartkertik~
kaskez
kaşgece
kas-kes-
kas-gez-
kaş-geç-
kaşăgeçek
kasăkkesik
kašăkkaşık
kăsamăkkızamık
kaşar-geçir-
kaşhigeceki~
kaskăngezgin
kaşmageçme
katăkgedik~
kătăkgıcık~
katanketen
kătărkuduz
kătikle-gıdakla-
kăvakgök
kăvakar-göğer-
kăvakarcăngüvercin
kavănkavun~, Ar
kăvapagöbek
kăvarköz
kăvarkor
kăvăr-kavur-
kavăshavuzAr
kavle-gevele-
kavushavuzAr
kĕlkül
kĕle-dile-
kĕlĕmşĕdilenci
kĕletkegölge~
kĕmĕlgümüş
kĕpekap
kĕpekebe
kĕr-gir-
kĕrĕkkürk
kĕreš-güreş-
kĕreşekürek
kĕrešüşĕgüreşçi
kĕrle-gürle-
kĕşĕkaşıntı
kĕşĕngenç~
kĕşen-kişne-
kĕşĕt-kaşın-
kĕsjekese
kĕskĕgözgü
kĕsrekısrak
kĕşşekeçe
kĕt-güt-
kĕtĕkgüdük
kĕvegüve
kevtegövde
kil-gel-
kilengelin
kilĕš-geliş-
kimĕgemi
kingelin
kipekkepek
kipkekebe
kirĕkkir
kiremetkeramet
kirlĕgerekli
kirpĕckerpiç
kubu
kükĕrtkükürt
kukkukguguk
kul-gül-
kül-koş-
külĕgöl
külĕmkoşum
küllen-göllen-
kultar-güldür-
kumăkumaş~, Ar
kungön
kuncakonç
kupăskopuz
kuragöre
kurakkarga
kurăkkuruk~
kurăn-görun-
küren-küs-
kuşgöz
kuş-göç-
kuş-göç-~
kuşar-göçür-~
küseköseFa
kuşkĕskigözgü
kuşla-gözle-
kuşlăhgözlük~
kuşşulĕgözyaşı
kutgöt
kutkat~
kutanagöden
kutărkkakasırga
lajăhlayıkAr
lămnem
lavulak~
lĕkĕleke
majamaya~, Fa
măjăhbıyık
măjanmeyan~
măjrakaboynuz
măkăröküz
makăr-bağır-~
mamăkpamukFa
man-unut-
mărjeboru
mărsamirzaFa
mărt-pörsü-
masameze~, Fa
masarmezarFa
mehelmehel~, Ar
mĕkĕr-böğür-
mĕnne
mercenmercanFa
merekkemerak~, Fa
mĕresmiras
mĕskĕnmiskin~, Fa
mesletmeslek~, Ar
mimebeyin
minterminder~
muhmărmahmurAr
mulmalAr
murtakpörsük
myskalmiskalAr
myskaramaskaraAr
nacarnaçar~, Fa
nahaknahakFa
nakasnekes~, Fa
namăsnamus~
narăsnevruzFa
nepĕsnefis~, Fa
nepsĕnefis~, Fa
nesĕlnesilAr
nine
nimenimetFa
păcpuç
păckăbıçkı
păhbok
păh-bak-
pahapaha~, Fa
păhărbakır
pahcabahçeFa
pajpay
pajanbuğün
păjavbağ~
pajkušbaykuş~
pajla-payla-
pajlaş-paylaş
pajtafaydaAr
palăkbelgi~
palăr-belir-
papakbebek
parbez
părbuz
par-ver-
păraburgu
părah-bırak-
părămburma
parhatarberhudar~, Fa
păribuğday
părşapire
părubuzağı
păspus
păs-boz-
păsăkbozuk
păšăltat-fısılda-
păšăltifısıltı
pasarpazarFa
păskărt-fışkırt-~
patakbudak
patšapadişahFa
pattărbatur
păvbuğu
păv-boğ-
pĕcĕkküçük
pehetbahtFa
pekgibi
pĕk-bük-
pĕkĕn-bükül-
pĕl-bil-
pelcebeşik~
pĕlĕtbulut
pĕlevbileği
peltekpeltek~
pĕlter-bildir-
pĕlterübildiri
pĕrbir
pĕr-büz-
pĕrĕh-püfkür-~
pereketbereket
pĕrerbirer
periperi
pĕrlebirlikte
pĕrmebüzme~
pĕršĕn-buruş-
pĕşĕbacakFa
pĕşĕbut?
pĕşekbucak
pĕşer-pişir-
pĕt-bit-
pĕtĕmbütün
pĕter-bitir-
pĕtĕr-büzdür-
pĕtĕş-bitiş-~
pĕve-boya-
pĕverbağır~
piccebacı~
pihamparpeygamberFa
pijele-bele-
pilfilAr
pilĕkbel
pilĕkbeş
pinbin
pirbezAr
pirĕštiferişteFa
pis-bez-
piş-piş-
piserbizar~
pisevbezek~
pisevle-bezen-
pitbet~
pubuğu
boy
pucahbaşak
pul-ol-
pül-böl-
pulăbalık
pulăhbolluk
pülĕmbölüm~
pülmebölme
pultărbaldız
purvar
pür-buyur-~
purăn-barın-
purăšporsuk
püreböbrek
purlăhvarlık
pürneparmak
puspost~, Fa
pušboş
puşbaş
püsbez
pus-bas-
puşahbaşak
pusăh-borsu-~
pušan-boşal-
puşanabacanak
pušat-boşalt-
püsĕrbasurAr
puškar-başar-
puşla-başla-
puşlamăşbaşlangıç
pusmabasama
put-bat-
puthahbatak
pyjtăbit
pylbal
pylcăkbalçık
pyrboğaz
pyr-var-
pyršăbarsak
săh-sok-~
săh-sık-~
sahasakağı
šăhăr-çığır-~
sahatsaatAr
sajazayiAr
šăjăr-sıvır-
sajraseyrek
sakseki
šăksidik
şăkyük
şak-çek-~
sakăseki
sakălseki
şăkăn-çök-
şăkăryoğur~
sakkărsekiz
sălusulAr
šăldiş
şălkuyu
šăl-sil-
sălajusulAr
salamselam
šălanşîlan
šălavarşalvarFa
şăltăryıldız
şămyün
samanazamanAr
samărsemiz
şămartayumurta
şămhayumak~
šăniçin
şanten
šăn-don-
sănăsüngü
šănasinek
şanăyen
săna-sına-
şănăhun
šănărsinir~
sănavsınav
săncărzincirFa
šănkăravçıngırak
šănkărcăsıgırcık
šantalşamdanAr
sap-serp-
şap-çarp-
şăpançiban
şapăn-çarpın-
sapărsabır
šăpărsüpürge
şapăş-çarpış-~
şapăş-savaş-
săpatsıfat~, Ar
sărsır
šarşerAr
şarçeri~, Fa
şăryoğur-
sar-ser-
šăr-siy-
sarăsarı
sarăsargı~
sărăh-sız-
sarăl-seril-
sarat-sarart-
şărhayorga
šărkasirke
sărnajzurnaFa
sărtsırt~
şărtayurdu
sasses
sasansazan~
săsla-sızla-
şăt-yut-
šătăkdelik
şatançit
şătmahuçmağ
şavşu
sav-sev-
savăn-sevin-
savănăşsevinç
săvapsevap~, Ar
şăvarağız
săvăr-savur-
šăvar-suvar-
şavăr-çevir-
savăš-seviş-
savătsepet~, Fa
şavraçevre
sehetsaatAr
sehresafra~, Fa
sĕk-sök-
şekĕlçengel
şĕkle-yükle-
šelşal~, Fa
sĕlĕhsülük
selĕmselimAr
şĕlenyılan
sĕlhesülün~
şemşeyumuşak
sĕn-sun-
şĕn-yen-
şĕnĕyeni
şĕryer
şĕryüz
sĕr-süz-
sĕr-sür-
sĕr-sürü-
şĕr-çürü-
şĕrĕyüzük
şĕrĕkçürük
şeremçayır
sĕrkĕcsüzgeç
šerpetşerbet~, Ar
şerşiserçe
šĕšşiş~
sĕtsüt
şĕt-yit-
şĕt-yırt-
şĕtĕkyırtık
şĕtĕl-yırtıl-
şĕter-yitir-
šĕvĕsıvı
šĕvĕrsivri
ševleşuaAr
şiyeğ
şi-ye-
şiccĕyedi
sijenziyanFa
šikşekAr
sik-sek-~
şilyel
şilekkeyelken~
şilheyele
sille-sille-~
sille-silkele-
şimĕşyemiş~
şinşeince
şipip
sipetsebatAr
siplĕşifalıAr
sir-sür-
şirĕmyirmi
sirpĕn-serpil-
sis-sez-
sisĕmsezim~
şişĕmşimşek
sisüsezgi
şit-yet-
şitmĕlyetmiş
sivĕsoğuk
sohansoğan
šusu
su-sağ-
su-say-
sü-soy-
şu-yağ-
şu yağ
şuhayaka
suhalsakal
suhansoğan
suhărsakız~
şuhărçağır-
suhrasağır
šujttanşeytanAr
şukyok
sukkărsağır~
sukkărkör
şulyıl
şulyol
şulyaş
şul'yaş
şul-yol-~
sulasolungaç
suladalak
sulăsal
şula-yala-
sulahajsol
sulahajsolak~
şulăkyağlık
şulămyalın
sulăn-salın-
sul'hasülün~
sulhănsalkın
sulla-salla-
şuluçalın
sumsan
şumyan
şumăryağmur
sun-san-~
sün-sön-
şun-yan-
şun-yont-
şunatkanat
şunkayonga
suntăhsandık
şüpçöp
sup-sap-
supăn'sabun
şuryaz
şuryaz
şur-yar
şurayavru
şurăyarım
şurăkyarık
şuranyayan
şuraş-yaraş-~
şurat-yarat-~
şüre-yürü-
sürĕkzeyrek
sürĕnkĕserin
šürpeçorba
şurtyurt~
şüşsaç
şüşesaçak
sut-sat-
süt-sök-
sutănsatın
sutăn-satıl-
syhsak~
syhla-sakla-~
syltămsağ
şypăş-yapış-
şypăştar-yapıştar-
syr-sar-
şyr-yaz-
şyrmaırmak
şyrt-yırt-
sys-sası-~
šyş-şiş-
šyvsu
syvăsağ
syvla-solu-
tada
tăhatığ~
tăhămtohum
tăhăn-takın-
tăhhărdokuz
tajan-dayan-~
tăk-dök-
tăkăn-dökül-
takanatekne
tăladolak
tălăhdul~
talakdalak
tălmacdilmaç
tămdon
tamăktamuk
tamašatemaşaFa
tămradomra
tandenk
tănăşlăhdinçlik
tănla-dinle-
tap-tep-
tapatavaFa
tapărtabur~
tapăş-tepiş-
tapkătepki
tăpratoprak
tarter
tăr-dur-
tărăduru
tarăh-darıl-
tărăl-durul-
tarănderin
tăran-doyun-
tarasateraziFa
tarla-terle-
tărmala-tırmala-
tărnaturna
tasatazeFa
tăšmandüşman
tat-dit-
tavdava~, Ar
tavardavar~
tăvartuz
tăvărdar
tavăr-devir-
tăvatădört
tavradevre~
tede
te-de-
tĕktüy
tĕk-dĕğ-
telejtalihFa
tĕlĕkdüş~
tĕndin
tĕn-don-
tĕncedünyaFa
tĕnĕldingil
tĕpdip
tepĕröbür
tĕr-dür-
tĕrĕsdürüstFa
tĕrlĕtürlü
tertdertFa
tĕrt-dürt
tertlen-dertlen-
tĕšĕr-düşür-
tĕset-düzelt-
tĕtĕmtüt
tĕtĕr-tütüz-~
tĕvedeve
tĕvĕdüğüm
tevetkeltehlikeAr
tihatay
tikĕsdüz
tilĕtilki
tilĕr-delir-~
tilmĕr-dile-~
timĕrdemir
timĕrşĕdemirci
timretemriye
tinĕsdeniz
tinkedinç~
tipterdefter~
tirderi
tir-diz-~
tirĕsters
tirke-terket-~
tirpejterbiyeFa
tirpejlĕterbiyeli
tivletdevlet~, Fa
tudağ
tu-doğ-
tü-döv-
tü-döv-
tu dağ
tuh-doğ-
tuh-çık-
tuhjatakıya~, Ar
tujdüğün
tuj-duy-
tujămduyum
tukmaktokmak
tuldış
tul-dol-
tula-dala-
tulaš-dalaş-
tullidolu
tümedüğme
tumhadamga
tumla-damla-
tünder-döndür-
tup-tap-~
tupatövbe~, Ar
tupătop
tupălhatavulga
tupantaban~
tupăttabutFa
tüpetepe
tüpele-tepele-
tup-tullidopdolu
turatarak
turătanrı
tura-tara-
türetüre
türĕdüz
turhantarkan
türlet-düzelt-
türtterki~
turt-tart-~
turtăš-tartış-
tusdostFa
tüšdöş
tus-toz-~
tusantoz
tüšekdöşekFa
tutătat
tutătok
tutan-tat-
tutlătatlı~
tymardamar
tynadana
tynătanık
tyrădarı~
tyt-tut-
tytăn-tutul-
uh-yıka-
uhăok
uhmahahmakAr
ujoy
ujoyuk~
uj-oy-
uja-uy-
ujăhay
ujăr-ayır-
ujranayran~
ukşaakçe~
uksahaksah
ulaala
ula-ulu-
ulacaalaca
ulahavlak~
ulăhotluk
ulăpalp
ulmaelma
ultalaaldat-
ulttăaltı
umön
umön
üpkeöfke~
uror
ur-az-
uraayak
urăayık
urăl-ayıl-
uralan-ayaklan-~
uraşaargaç
ürken-erin-
urpaarba
urt-art-~
urtăšardıç
us-as-
uş-aç-
uşăaçık
üsĕr-öksür-
üsĕr-esrik
uslanaslan
utat
ütet
ut-at-
ut-at-
utăada
utăot
utămadım
utlan-atlan-
utmălaltmış
văhătvakitAr
văjăoyun
vakufak
vakăoyuk
văkăröküz
vak-tĕvekufak-tefek
vălo
valĕüleş
valemülüm~
valeş-üleş-
văltaolta
varöz
văr-vur-
vărăuğru
vărăur~
vărahuzak~
vărămuzun
văranuyan-
vărlauğrula-
vărmanorman
vărş-vuruş-~
vărtahortak~
vatöd
vătaorta
vătan-utan-
vătancăkutangıç
vătărotuz
vĕcĕöç
vĕler-öldür-
vĕr-üfür-
vĕrenörken
vĕrenurgan
vĕren-öğren-
vĕrlĕkörlük~
vĕş
vĕş-uç-
vĕt-üt-~
vĕteleütüle-~
vilöl~
vil-öl-
vilĕölü
vilĕmölüm
virkĕshörgüç~
vişüç
viş-ölç-
vişeölçü
vit-ört-
vit-öt-~
vitĕörtü~
vucahocak
vunon
vupărobur~
vutod
vutăodun
vyl'a-oyna-
vyş-aç-
vyşă
yjhăuyku
yltănaltın
yrăiyi
yrăağız
yranyarın
yrat-ağrıt-
yrhanarık
ytahartık~
yvăloğul
yvăşavuç
yvăt-at-

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder